استاکر ایرانی دستی

استاکر ایرانی دستی

استاکر ایرانی دستی

استاکر با ظرفیت 1 تن ، 2 تن

حداکثر ارتفاع بالابری استاکرها  160 الی 270 cm

حداقل ارتفاع 85 mm

عرض دستگاه 95 cm

طول شاخک  90   cm

فاصله بیرونی دو شاخک 56 cm

12 ماه ضمانت پمپ

خدمات پس از فروش

كشتن گنجشك ها، كركس ها را ادب نمي كند.آبراهام لينكلن